Vocal Coach

Vocal Coach

Op zoek naar een eenduidige sound van je koor? Of ben je als stemgroep (bassen, alten, tenoren, sopranen) in het koor anders van geluid/energie dan de anderen?.

Waarom klinkt ieder liedje hetzelfde qua ‘sound’? Hoe kan ons koor pittiger, stoerder klinken zonder meteen heel hard te gaan zingen? Middels de vier functies van CVT is het euvel zo gevonden, en kan er gericht gewerkt worden aan een oplossing van het probleem. Er is veel aandacht voor ademsteun, de plaatsing van de klinkers en het exploreren van de modes Neutral, Curbing, Overdrive en Edge. Geadviseerd wordt een traject aan te gaan van minimaal vijf keer één uur, datum en tijd in overleg uiteraard. De coaching wordt –indien mogelijk- gegeven op de repetitielocatie van het koor.

Studiobegeleiding

Een adequate manier om nummers in te zingen in de studio. Er wordt een directe vertaalslag gemaakt van wat de producer/opnameleider wil, naar hoe de vocalist dat aan kan pakken. Doordat de studiotijd hiermee aanmerkelijk verkort kan worden, loopt de zanger minder risico zó moe te worden dat het energiepeil inzakt. Aanbevolen wordt een aantal lessen te boeken vóór de opname-datum, zodat zowel de zanger(es) als de studiobegeleider op één lijn zitten wat sound en opvatting betreft.

Eerste hulp bij stemproblemen.

Voor zangers die door vermoeidheid of heesheid niet -meer- goed kunnen zingen. Een eerste hulp-sessie duurt tweeëneenhalf à drie uur. De te verwachten resultaten zijn: sterke vermindering van de heesheid, kwijtraken van ongewenste spierspanningen, het correct kunnen zingen in het centrum van iedere stemfunctie. N.B.: Eerste hulp wordt alleen verleend wanneer de vocalist een arts heeft geraadpleegd, en deze geconstateerd heeft dat er geen schade aan de stem te ontdekken valt.

More in this category: « Zangles Comple Vocal Technique »